Saturday, May 24, 2014

Arti Bacaan Dalam Sholat

Selamat datang di anaktani!! kali ini saya mau share tentang arti bacaan dalam sholat. biasanya yangnyari para siswa yang mau ujian. hhe, langsung disimak aja, ini di bawah adalah ARTI BACAAN DALAM SHOLAT.
1. Takbir
Allaahu akbar
Artinya: allah maha besar.
2. Iftitah
Allaahumma baa’id bayniy wa bayna khathaayaaya kama baa’adta baynal-masyriqi wal-maghrib, allaahumma naqqiniy min khathaa-yaaya kamā yunaqqats-tsaubul-abyadhu minad-danas, allaahumma aghsilniy min khathaayaaya bil-maa`i wats-tsalji wal-barad

Artinya:
Ya allah jauhkanlah antara diriku dan dosaku, sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dan barat. Ya allah bersihkanlah diriku dari dosa-dosa, sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya allah sucikanlah diriku dari dosa dan kesalahan dengan air, salju, dan embun.
“allaahu akbar kabiiraaw wal hamdu lillaahi katsiraw wasub-haanallaahi bukrataw wa ashiila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzii fatharas samaawaati wal-ardha, haniifam muslimaw wamaa ana minal musyrikiin. Inna shalaati wanusukii wamah yaaya wama maatii lillaahi rabbil ‘alaamiina. Laasyariika lahu wabidzaalika umirtu wa ana minal muslimiina.”
Arti doa iftitah
“allah maha besar lagi sempurna kebesarannya, segala puji bagi allah dan maha suci allah sepanjang pagi dan sore. Ku hadapkan muka dan hatiku kepada dzat yang menciptakan langit dan bumi dengan keadaan lurus dan berserah diri dan aku bukanlah dari golongan kaum musrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah karena allah, tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, demikianlah aku diperintah dan aku termasuk golongan orang-orang muslim.”
Sumber : http://ahmadshared.blogspot.com/2013/05/bacaan-doa-iftitah-dalam-shalat-dan.html#ixzz2rbp5fmfd
3. Al-fatihah
Bismillaahirrahmaanirrahiim (1) alhamdu lillaahi rabbil- ‘alamiin (2) arrahmaanirrahiim (3) maaliki yaumid-diin (4) iyyaaka na’budu wa iyaaka nasta’iin (5) ihdinash- shiraathal-mustaqiim (6) shirathal-ladziina an’amta ‘alaihim ghairil-maghdhuubi ‘alaihim wa ladzh-dzhaalliin (7)
Artinya:
Dengan nama Allah yang maha pengasih penyayang (1) segala puji bagi-mu ya allah pemelihara seluruh alam raya (2) engkaulah maha pengasih dan penyayang (3) yang menguasai hari pembalasan (4) hanya kepada-mu kami menyembah dan hanya pada-mu kami mohon pertolongan (5) tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus (6) jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalan mereka yang kau murkai. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat (7).
4. Contoh surat pendek (al-ikhlas)
Qul huwa allaahu ahad (1) allaahushshamad (2) lam yalid walam yuulad (3) walam yakullahu kufuwan ahad (4)
Artinya:
Katakanlah: dia-lah allah, yang maha esa (1) allah adalah tuhan yang bergantung kepada-nya segala sesuatu (2) dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan (3) dan tidak ada seorangpun yang setara dengan dia (4)
5. Ruku
Subhaanaka allahumma rabbanaa wa bi-hamdika allahummaghfirlii
Artinya:
Maha suci engkau ya allah, yaa rabb kami, dan dengan memuji engkau ya allah, ampunilah dosaku
Subhaana rabbiyal ’adziimi wa bihamdih 3x
Maha suci tuhanku yang maha agung dan dengan memujinya 3x
6. Bangkit dari ruku
Sami’allahu liman hamidah
Artinya:
Allah sungguh mendengar para pemuji-nya
7. I’tidal
Rabbanaa lakal hamdu mil ussamaawaati wa mil ul ardhi wa mil u maa shyi’ta min shai in ba’du
Artinya:
Wahai tuhan kami, untukmulah pujian kami, (pujian) yang mengisi sekalian langit dan bumi serta mengisi apa yang engkau kehendaki dari sesuatu selepasnya
8. Sujud
Subhaanaka allahumma rabbanaa wa bi-hamdika allahummaghfirlii
Artinya:
Maha suci engkau ya allah, yaa rabb kami, dan dengan memuji engkau ya allah, ampunilah dosaku
Subhaana rabbiyal a’laa wa bihamdih 3x
Maha suci tuhanku yang maha tinggi dan dengan memujinya 3x
9. Duduk diantara dua sujud
Rabbighfirli warhamni wajburni warfa’kni warzuqni wahdini wa’afini wa’kfu ‘anni.
Artinya:
Ya tuhanku ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah aku, angkatlah darjatku, berilah aku rezeki, pimpinlah aku, afiatkanlah aku dan maafkanlah aku.
10. Tahiyat
Attahiyatul mubarakatus solawatut taiyibatu lillah. Assalamu’alaika aiyuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu’alaina wa’la ‘ibadillahis salihin. Asyahadu alla illaha illallah. Wa’asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma solli’ala muhammad wa’ala ali muhammad. Kama sollaita’ala ibrahim wa’ala ali ibrahim. Wabarik ‘ala muhammad wa’ala ali muhammad. Kama barakta ‘ala ibrahim wa’ala ali ibrahim. Fil ‘alamina innaka hamidummajid.
Artinya:
Salam dan sejahtera, sembah bakti dan segala kebaikan bagi allah. Salam atasmu wahai nabi dan rahmat allah dan keberkatannya. Demikian pula mudah mudahan dianugerahkan kepada kita dan kepada segenap hamba-hambanya yang soleh. Aku mengaku bahawa tidak ada tuhan melainkan allah. Dan aku mengaku bahawa nabi muhammad itu pesuruh allah. Ya allah berilah rahmat dan kesejahteraan kepada junjungan kita nabi muhammad dan keluarga muhammad. Seperti apa yang telah engkau anugerahkan kesejahteraan kepada ibrahim dan keluarga ibrahim. Dan berkatilah muhammad dan keluarga muhammad. Seperti yang engkau berkati ibrahim dan keluarga ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha tinggi.
11. Setelah tahiyat akhir
Allahumma inni a’uudzubika min ‘adzaabil qabri, wa min ‘adzaabi jahannama, wa min fitnatil mahyaa wal mamaati, wa min syarri fitnatil masiihiddajjaal
Artinya:
Ya allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-mu dari siksa kubur, dan dari siksa neraka jahanam, dan dari fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah almasih dajjal.
12. Salam
Assalaamu’alaikum warahmatullaahi wa barakatuh.
Artinya:
Semoga keselamatan atasmu, serta rahmat allah dan barokahnya.

dikutip dari berbagai sumber.
Demikian postingan saya, semoga bermanfaat. :)
 Baca Juga Sholawat Tunjina

No comments:
Write comments

Interested for our works and services?
Get more of our update !